ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยม


    

ผลิตภัณฑ์ (Product) แจกันจากหญ้าสามเหลี่ยม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แจกันจากหญ้าสามเหลี่ยม(OTOP)(APEC)


สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546

ระดับภาค :
เป็นสินค้า APEC


สถานที่จำหน่าย
กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยม
154 หมู่ 2 บ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
ติดต่อ : นายจันทร์ดี ขาเหล็ก
โทร : 054 778064, 09 7597293

หมายเหตุ
ภาพจากการถ่ายทำสินค้า APEC ที่กรมการพัฒนาชุมชน (26/9/46)

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 57000 โทร 0-5371-9143 มท.26122
ผู้ดูแลระบบ นายพิภพ อินจันทร์ | อีเมล์ admin@chiangrai.net , pipop_inj@moi.go.th
Copyright ©2009-2010 www.osm.go.th. All Rights Reserved.
Design by : Chiangrai Enter Soft